POLITYKA COOKIES

 

Niniejsza Polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym  https://leasing.pmsa.pl  (dalej: „Serwis”).

 

Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka pod firmą Premium Management S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677966, NIP 586-227-30-23, REGON: 221516706, tel.: 58 782 85 85.

 

Nasz Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o Użytkownikach, z wyjątkiem   informacji zbieranych za pomocą technologii HTTP Cookie (dalej: „cookies”).

 

Co to są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika, a następnie wysyłane są przez przeglądarkę internetową tego Użytkownika podczas każdorazowego wejścia na witrynę Serwisu.

Dzięki plikom cookies korzystanie z witryny Serwisu jest łatwiejsze i bardziej komfortowe dla Użytkownika.

 

Rodzaje cookies stosowanych w Serwisie: 

 • cookies sesyjne – są to tymczasowe cookies, przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia lub zakończenia realizacji funkcjonalności np. prawidłowego wysłania formularza. Te cookie są konieczne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie;
 • cookies stałe – dzięki nim ponowne korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze. Te cookies przechowywane są przez przeglądarki tak długo jak określono w parametrach cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • cookies dostarczane przez podmioty zewnętrzne – (ang. third parties cookies) np. cookies google-analytics.com – używane w celu tworzenia statystyk wykorzystania Serwisu.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu: 

 • pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu;
 • umożliwienia identyfikacji i zapamiętywania preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;
 • poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu.

  

W jaki sposób Użytkownik może zarządzać cookies?

Włączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Serwisu. Akceptowanie plików cookies jest warunkiem umożliwiającym prawidłowe i pełne korzystanie z naszego Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Serwisu. Szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dotyczących cookies w przeglądarkach dostępne są w jej ustawieniach.

 

Logi techniczne serwerów

Fakt wyświetlenia każdego elementu Serwisu przez przeglądarkę jest zapisywany w tzw. logu technicznym serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, port źródłowy, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Informacje te poddawane są analizie IT i służą do optymalizacji i monitorowania stanu serwerów Serwisu, zwiększenia bezpieczeństwa Serwisu, w tym ochrony przed atakami oraz do przekazywania informacji organom ścigania w sprawach / dochodzeniach prowadzonych w zakresie podejrzenia o podszywanie się pod inną osobę lub wyłudzeń.

 

W jaki sposób informujemy o zmianie Polityki Cookies?

Informacje o treści zmian Polityki Cookies są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane w związku z obsługą Pani/Pana zapytania skierowanego za pomocą dedykowanych formularzy: „Zapytanie o ofertę” i/lub „Obsługa Klienta”.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Premium Management S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677966, NIP 586-227-30-23, REGON: 221516706, tel.: 58 782 85 85.

 

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail: iodo@pmsa.pl,  adres pocztowy: Gdynia, 81-472 ul. Legionów 126-128.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza „Zapytanie o ofertę”, w tym wstępnej kalkulacji warunków umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę, jeżeli wyraziła/ł Pani/Pan takie zainteresowanie w przesłanym zapytaniu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza „Obsługa Klienta”
  w sprawie aktywnej umowy o leasing – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów, tj. prowadzenia bieżących kontaktów i rozliczeń
  w zakresie zawartej umowy, jak również ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, podmioty świadczące usługi prowadzenie ksiąg rachunkowych, podmioty świadczące usługi kontroli, podmioty świadczące usługi w zakresie szeroko rozumianej windykacji przedmiotów i należności oraz windykacji sądowej, podmioty wykonujące usługi
w zakresie ubezpieczeń.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane pozyskane w odpowiedzi na Pani/Pana pytania o ofertę oraz prowadzenia korespondencji będziemy przechowywać nie dłużej niż 2 lata upływających od końca roku ich otrzymania. Natomiast pytania w sprawie aktywnej umowy o leasing będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych przysługuje Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Data aktualizacji: 25.03.2024 r.