KLAUZULA INFORMACYJNA PREMIUM MANAGEMENT S.A:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest spółka pod firmą Premium Management S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677966, REGON: 221516706, Kapitał Zakładowy: 176.761.760 zł (wpłacony w całości), NIP: 586-227-30-23, e-mail: iodo@pmsa.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@pmsa.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych podmiotów na rzecz, których Premium Management S.A. świadczy usługi na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. archiwalnych, dowodowych oraz związanych z koniecznością ustalenia, dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Panem/ią w celu marketingu produktów i usług własnych podmiotów na rzecz, których Premium Management S.A. świadczy usługi na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody.
 6. Dane będą przetwarzane przez Premium Management S.A. oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT.
 7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej.
 9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.